Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"

Pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych w roku 2018

15-02-2018 | drukuj
Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych w roku 2018
06.02.2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci doradców edukacyjno – zawodowych przewidziane na rok 2018. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
 
Tematyka spotkania obejmowała:
 • Przedstawienie ostatecznej wersji programu realizacji planu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na rok 2018.
 • Techniki pracy z trudnym klientem.
Pierwszą część spotkania poprowadził doradca - konsultant Marta Olszewska-Walasek, która skupiła się na omówieniu ostatecznej wersji programu realizacji planu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na rok 2018 oraz przedstawieniu technik pracy z trudnymi klientami. Podczas drugiej części spotkania zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w dyskusji i wykonywaniu ćwiczeń mających na celu pokonanie oporu negatywnie nastawionych do współpracy klientów.
 
 
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowe 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa