Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Autor: I.Karolewska

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żagańskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
OGŁOSZENIE: Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
 
 1. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
  art.11 ust.1 pkt.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817).
 2. Cel konkursu oraz rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację następujących przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego na rzecz jego mieszkańców:
 
Lp.
 
Nazwa zadania
Wysokość środków
 
 
 
1.
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób oddechowego.
 
 
12.000 zł
 
 
2.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5.000 zł
 
 
  3.
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz ich bliskich.
 
 
3.000 zł
 
czytaj dalej ›

Konkursy ofert na wybór realizatorów zadań publicznych

Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Ilustracja do informacji: Spotkanie konsultacyjne z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne w Żaganiu w dniu 9 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 – 12.00. Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce.
czytaj dalej ›

„Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową" – 01.06.2016r.

Ilustracja do informacji: „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową" – 01.06.2016r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową”, które odbędą się 1 czerwca 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.
Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na aktywizację społeczną i zawodową w nowym okresie programowania 2014-2020.
 
czytaj dalej ›

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Autor: Zarząd Powiatu Żagańskiego

Załączniki

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego
Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Proponowaną treść uchwały przedstawiamy w załączniku do Uchwały nr 71.2015 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 20 października 2015r.
czytaj dalej ›

Serwisy NGO: fundusze.ngo.pl, poradnik.ngo.pl

Ilustracja do informacji: Serwisy NGO: fundusze.ngo.pl, poradnik.ngo.pl
Zarówno młode organizacje pozarządowe, jaki te, które działają już od wielu lat, mają podobne potrzeby – szukają dostępnych funduszy, porad dotyczących prowadzenia organizacji i aktualnych informacji związanych ze zmianami w prawie. Na te potrzeby starają się odpowiadać autorzy poniższych serwisów portalu NGO.
Żeby ułatwić organizacjom dostęp do to tych treści, umieszczamy w dziale Współpraca z NGO stałe linki do tych serwisów:
 • serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/ – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom 
 • serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/ – ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 
czytaj dalej ›

Konkurs Grantowy Fundacji BGK

Ilustracja do informacji: Konkurs Grantowy Fundacji BGK
Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r.
czytaj dalej ›

„Agrafka Agory” - dofinansowanie na program stypendialny

Ilustracja do informacji: „Agrafka Agory” - dofinansowanie na program stypendialny
Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie programów stypendialnych, które będą skierowane do studentów. Główny cel programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy a także popularyzacja idei stypendiów  edukacyjnych w Polsce. Program jest partnerskim programem Fundacji Agory i  Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. O dofinasowanie mogą ubiegać się lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Preferowane są podmioty z terenów wiejskich i miast do 100 tys mieszkańców. Termin nadsyłania zgłoszeń to 27 lipca br. Informacje na temat programu znajdują się  w Regulaminie Programu na stronie www.filantropia.org.pl lub pod numerem telefonu 22 622 01 22 wew.16.
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 9
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa