Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Otwarty konkurs ofert

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert
 
Załącznik do uchwały nr 240. 2020
 
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żagańskiego w 2021 roku.
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały
Na podstawie Uchwały Nr 236.2020 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 26 października 2020 r. zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 listopada 2020 r.
 2. Termin zakończenia: 10 listopada 2020 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
czytaj dalej ›

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
 
czytaj dalej ›

Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

Ilustracja do informacji: Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.
 
Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzić działalność statutową w danym zakresie.
 
Termin realizacji zadań od 24 lutego do 30 września 2020 r.
 
Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł
 
Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2020 r.
 
Termin dokonania wyboru ofert do dnia 14 lutego 2020 r.
 
 
 
czytaj dalej ›

Zapraszamy do konsultacji uchwały

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do konsultacji uchwały
Zapraszamy do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 listopada 2019 r.
 2. Termin zakończenia: 18 listopada 2019 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@powiatzaganski.pl przy użyciu formularza będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
 4. Odpowiedzialną komórką za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w  § 1 jest Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  w Żaganiu ul. Dworcowa 39.
 
 
czytaj dalej ›

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z NGO w roku 2018.

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z NGO w roku 2018.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
czytaj dalej ›

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego

Ilustracja do informacji: Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego
Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
czytaj dalej ›

Zapraszamy do współpracy nad „Programem Współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Ilustracja do informacji: Zapraszamy do współpracy nad „Programem Współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.
Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być Program współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 podjęty Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego w dniu 12 grudnia 2017r.
Wnioski należy kierować droga elektroniczną na adres promocja@powiatzaganski.pl lub bądź pisemnie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Termin składania propozycji upływa 29 października 2018r. 
 
 
czytaj dalej ›

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach
Ogłoszenie
Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Koło Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary na realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego” na kwotę 10.000,00 zł, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Żaganiu w dniu 21 sierpnia 2018 roku
Informacja zostaje zamieszczona:
 
czytaj dalej ›

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018

Ilustracja do informacji: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego” w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747)
Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania  131.200 zł.
Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2018 r.
 
 
czytaj dalej ›
1 2 3 4 5 6 ... 9
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa