Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Współpraca z NGO

Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

21-01-2020 | drukuj
Ilustracja do informacji: Konkurs ofert pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.
 
Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą: posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia oraz prowadzić działalność statutową w danym zakresie.
 
Termin realizacji zadań od 24 lutego do 30 września 2020 r.
 
Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2 000 000,00 zł
 
Oferty należy składać do dnia 03 lutego 2020 r.
 
Termin dokonania wyboru ofert do dnia 14 lutego 2020 r.
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa