Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Standardy funkcjonowania

standardy

Za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.
 
Celem Ministerstwa oraz jednostek publicznych zaangażowanych w realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest zapewnienie najwyższej jakości pracy konsultantów, w związku z czym przyjęto wspólne standardy udzielania informacji.
 
SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI:
 • Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej w punkcie
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej
 • Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania
 • Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
 • Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”
Punkty Informacyjne województwa lubuskiego utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:
 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach,
 • Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ(dla inwestorów zagranicznych,.
 • 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie oprócz województwa lubuskiego i śląskiego.
 • 90 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach. 
Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.
 
Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 
Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres: monitoringpunktow@mrr.gov.pl
 
Finansowanie
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013„ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa