Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas seminarium pn. „ZAZ – wprowadzenie do dobrych praktyk"

24-01-2014 | Autor: LPI | drukuj
Ilustracja do informacji: Stoisko informacyjno-promocyjne podczas seminarium pn. „ZAZ – wprowadzenie do dobrych praktyk"
W  dniu 21  stycznia 2014  r. w  siedzibie Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.  z o .o. w  Żaganiu przy ul.  Jana Pawła II 15/1 odbyło się seminarium pn.  „ZAZ – wprowadzenie do dobrych praktyk".
Organizatorem seminarium był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego, działający w  ramach projektu, którego liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w  Zielonej Górze, a  partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w  Zielonej Górze.
Projekt realizowany jest w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i  wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Seminarium adresowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i  organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz liderów społeczności lokalnych. Podczas seminarium prowadzący spotkanie powiedział m.in. o  praktycznych rozwiązaniach stosowanych podczas tworzenia zakładów aktywności zawodowej w  Polsce. Uczestnicy pogłębili też swoją wiedzę na temat przepisów prawnych dotyczących tworzenia ZAZ -ów oraz na temat korzyści z  ich działania wynikających dla samorządu oraz społeczności lokalnej.
Uczestnicy seminarium mogli odwiedzić stoisko informacyjno-promocyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego o  Funduszach Europejskich w  Żaganiu. Do ich dyspozycji były publikacje, materiały i  ulotki informacyjne dotyczące programów unijnych oraz Sieci PIFE.

Stoisko informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa