Nie można wyświetlić wtyczki FB

 

Kontakt

Dane teleadresowe Starostwa

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
ul. Dworcowa 39
68 - 100 Żagań
woj. lubuskie
tel. (068) 477 79 01
fax (068) 477 79 20
 
Czas pracy urzędu:
poniedziałek
od 7:30 do 16:00
Ref. Rej. Pojazdów i Kierowców 
8:00-15:15
Wydz. Geodezji
8:00-14:00
Rzecznik Konsumenta
7:00-15:00
wtorek
od 7:30 do 15:30
Ref. Rej. Pojazdów i Kierowców 
7:30-14:15
Wydz. Geodezji
8:00-14:00
nie przyjmuje
środa
od 7:30 do 15:30
Ref. Rej. Pojazdów i Kierowców 
7:30-14:15
Wydz. Geodezji
8:00-14:00
Rzecznik Konsumenta
7:00-15:00
czwartek
od 7:30 do 15:30
Ref. Rej. Pojazdów i Kierowców 
7:30-14:15
Wydz. Geodezji
8:00-14:00
nie przyjmuje
piątek
od 7:30 do 15:00
Ref. Rej. Pojazdów i Kierowców 
7:30-14:15
Wydz. Geodezji
8:00-14:00
Rzecznik Konsumenta
7:00-15:00
 
Urząd działa w czterech budynkach z siedzibą główną przy ul. Dworcowej 39
 
Budynek przy ul. Dworcowej 39 w Żaganiu
 
 
Sekretarz
tel. (068) 477 79 11
 
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
tel. (068) 477 79 01
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
tel. (068) 477 79 03, 04, 07
 
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel (068) 477 79 19, 06, 50, 18, 08
 
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
tel (068) 477 79 09, 17
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa z filią w Szprotawie
tel (068) 477 58 01, 477 79 12, 13
 
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
tel (068) 477 79 05
 
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
tel (068) 477 79 25
Budynek przy ul. Jana Pawła II 9 w Żaganiu
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
tel. (068) 477 58 00
Budynek przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu
 
Referat Transportu i Dróg
tel. (068) 4751880, 81, 82
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. (068) 477 58 06

Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Kryzysowego
tel (068) 452 82 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
tel. (068) 478 74 96
Budynek przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie
 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
tel. (068) 376 38 36
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
tel. (068) 376 39 32, (068) 376 38 37
 
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
tel. (068) 376 30 31
 
Wykaz telefonów:
Telefon
Wydziały, Pracownicy, Stanowiska
68 477 79 01 Starosta Żagański – Henryk Janowicz
68 477 79 01 Wicestarosta Powiatu Żagańskiego – Anna Michalczuk
68 477 79 01 Etatowy Członek Zarządu – Roman Śliwiński
68 477 79 50 Skarbnik Powiatu – Elżbieta Bielecka
68 477 79 11 Sekretarz – Iwona Hryniewiecka
68 477 79 23 Przewodniczący Rady Powiatu – Sebastian Galasiak
68 477 58 06 Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Głowicz Marzena
68 479 34 60 Inspektor Ochrony Danych – Maciej Gęsigóra
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żaganiu
68 477 79 12 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Żaganiu
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
68 477 79 01 Sekretariat – Beata Dubielewska
68 479 34 60 Aleksandra Wysokińska - Inspektor
68 477 79 25 Elżbieta Borecka – Inspektor
68 452 72 35
Anna Orman – Podinspektor
68 477 79 24 Ewelina Piotrowska – Inspektor
68 477 79 16
Irena Karolewska – Inspektor
Katarzyna Błoniarz- Podinspektor
68 477 79 21
Beata Gałązka – Inspektor
Henryka Świątek – Podinspektor
68 477 79 10
Andrzej Celiński – Konserwator
Mirosław Matkowski  – Konserwator
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
68 477 79 25 Magdalena Rodenko – Inspektor
Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Środków Krajowych
68 477 79 05 Katarzyna Zapolska – Inspektor
Informatyk Urzędu
68 477 79 51 Tomasz Makowski – Informatyk
Wydział Finansowo– Budżetowy
68 477 79 19 Naczelnik Wydziału – Renata Kozłowska
68 477 79 18
Izabela Nawrocka – Podinspektor
Beata Sitek – Podinspektor
68 477 79 08
Agnieszka Lewicz – Podinspektor
Małgorzata Partyka – Podinspektor
Renata Wancel – Podinspektor
68 477 79 24
Bożena Hryńczuk – Podinspektor
68 478 55 75
Maria Pietraszkiewicz – Inspektor
Marta Rohde – Podinspektor
Pelc Zdzisława – Podinspektor
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców
68 477 79 04
Kierownik Referatu – Magdalena Izdebska
Paulina Szwed – Inspektor
68 477 79 03
68 477 79 02
Grażyna Szefner – Inspektor 
Marta Cechowska – Inspektor
Adam Broszczuk – Podinspektor
Jerzy Rodak - Inspektor
68 477 79 07
Marzena Maciejewska – Inspektor
Referat Rejestracji Pojazdów i Kierowców filia w Szprotawie
68 376 30 31
Grzegorz Siwicki – Podinspektor
Marta Stempniewicz – Podinspektor 
Agnieszka Ziach – Inspektor
Agnieszka Zastriżna- Pomoc administracyjna
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
68 477 79 17 Naczelnik Wydziału – Michał Cisek
68 477 79 09
Agnieszka Jabłońska – Inspektor
Fatima Owczarz – Podinspektor
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa
68 477 79 14 Naczelnik Wydziału  – Piotr Pietraszkiewicz
68 477 79 13
Renata Gmińska – Inspektor
Patrycja Janik–Rzepka – Inspektor
68 477 58 01
Paweł Opala – Inspektor 
Joanna Rutkowska- Młodszy Referent 
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - filia w Szprotawie
68 376 38 36
Kasprzak Wiesław – Podinspektor
Wierzbicki Mariusz – Inspektor
Biuro Audytu, Kontroli i Zarządzania Kryzysowego
68 477 79 15
Janina Matkowska- Pomoc administracyjna
Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych
68 452 82 16 Audytor Wewnętrzny – Mirosława Krzywicka
68 477 58 28 Kontroler Wewnętrzny – Agnieszka Słowik
Referat Transportu i Dróg
68 475 18 80 Kierownik – Piotr Kościański 
68 475 18 82
Marta Nowakowska – Zastępca Kierownika
68 475 18 81 Julita Kozłowska – Inspektor
68 477 79 71
Barbara Sobczak
Ewa Jersz
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
68 477 58 10 Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy – Anna Kudyba
68 477 58 09 Marzena Wilkin – Geodeta Powiatowy
68 477 58 05 Katarzyna Kawałko - Podinspektor
68 477 58 00 Izabela Żywiecka – Specjalista
68 452 82 17 Damian Skrzeczkowski – Podinspektor
68 477 58 03 Monika Chabiniak - Podinspektor
68 477 58 08 Małgorzata Pawłowicz – Kierownik PODGiK
68 477 58 07 Małgorzata Kuszlewska - Podinspektor
68 477 58 02 Daniel Chabiniak – Specjalista
68 477 58 04
Jolanta Janowska – podinspektor
Ewa Dworak – Inspektor
Maria Kulikowska–Ciuba –  Inspektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - filia w Szprotawie
68 376 38 37
Z–ca Naczelnika – Barbara Chmielewska
Remigiusz Soppart – Specjalista
Krzysztof Śliwiński - Mł. Referent
Zuzanna Grzelak - Pomoc administracyjna
68 376 39 32
Anna Ganowska – Referent
Barbara Jankowska – Inspektor
Ilona Kolinka - Podisnpektor
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39, 68 - 100 Żagań
Herb Powiatu Żagańskiego
tel. (068) 477 79 01, fax (068) 477 79 20
e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Nr konta: 95 1020 5402 0000 0202 0336 8032

Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnychKalendarium ›

 • Baner: LPI
 • Baner: Lubuskie Warte Zachodu
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Powiat Görlitz
 • Baner: ZPP
 • Baner: www.tarcza.lubuskie.pl
 • Baner: Lotnisko
 • Baner: ANR
 • Baner: Alternatywna Baza Firm
 • Baner: NGO Powiatu Żagańskiego
 • Baner: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa